Projekt „Drzewiej – Pamięć Szczecińskich Drzew 2.0” był kontynuacją inicjatywy realizowanej przez Stowarzyszenie w 2020 roku. Jego realizacja (8 sierpnia – 17 października 2022 roku) pozwoliła na aktywizację, rozwój osobisty, realizację pasji, dała możliwość kreatywnego i twórczego spędzania wolnego czasu, zwiększyła wiedzę odbiorców, wskazała możliwości aktywności dla dzieci, młodzieży i rodzin w zakresie działań proekologicznych. Projekt pomógł również przy negatywnych skutkach długotrwałej pandemii/izolacji (wspólnota działania, terapeutyczna funkcja natury). Przysłużył się budowaniu tożsamości lokalnej poprzez tematykę regionalną. Działania projektowe łączyły naukę (prelekcje), zabawę (sesje RPG), rozwój osobisty (warsztaty) oraz kulturę, na czele z literaturą (opowiadania) oraz historią lokalną (spacery).

Projekt składał się z:

 • wydania zbioru opowiadań ekologiczno-regionalnych dla dzieci z ilustracjami w formie cyfrowej oraz w formie audiobooka (premiera opowiadań – 24 września 2022 roku),
 • dwa spacery po Szczecinie o charakterze ekologiczno-regionalnym:
  • Spacer wśród parków i zieleńców z Michałem Rembasem (17 września 2022 rok),

  • Wczoraj, dziś i jutro – szczecińska zieleń oczami Marcina Chruślińskiego (24 września 2022 roku)

 • Wydarzenie podsumowujące projekt (24 września 2022 roku), w skład którego wchodziły:

  • 3 prelekcje dla dzieci i młodzieży:

   • Kulturoznawcza: O co w ogóle chodzi z tym drzewem (Michał Choroszyński),

   • Ekologiczno-regionalna: Sadzić, dbać przypominać (Marcin Chruśliński);

   • Psychologiczna: Bliżej natury = Bliżej siebie (Katarzyna Mućko);

  • ekologiczne warsztaty typu DIY – Eko-wazon i Recy-bukiet, prowadzone przez Katarzynę Ślusarczyk (Stowarzuszenie Chowaniec, Cukierkowa Rękodzielnia),
  • sesje RPG w klimatach proekologicznych,
  • kącik animacyjny dla najmłodszych z kolorowankami, grami „bez prądu” oraz teatrem kamishibai.

Projekt realizowany był w przestrzeni Szczecina (spacery), w Kooperatywie Łaźnia, przy ul Koński Kierat 14/15 (wydarzenie podsumowujące projekt) oraz w sieci (nagrania, cyfrowy zbiór opowiadań). 

Działania promocyjne opierały się o kontakt z lokalnymi mediami (np. Infoludek, szczecindladzieci.net.pl), szczecińskimi szkołami (lista mailingowa) oraz na kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych i stronie internetowej Stowarzyszenia Chowaniec.

Osiągnięte rezultaty realizacji projektu:

 • nawiązanie i rozwój współpracy pomiędzy szczecińskimi pasjonatami m.in. regionalistów, działaczy ekologicznych, psychologów,
 • stworzenie wzorca w kierunku rozwoju własnych zainteresowań oraz aktywności lokalnej, także proekologicznej (dzielenie się dobrymi praktykami),
 • budowanie tożsamości lokalnej i rozwijania lokalnego patriotyzmu, ukazanie powiązań zagadnień proekologicznych z m.in. kulturą i psychologicznej,
 • bezpośrednio wzięło udział w projekcie (spacery, wydarzenie, premiera opowiadań – online i offline) – 410 osób, pośrednio co najmniej 13700 os. (liczba odbiorców kampanii promocyjnej m.in. na FB),
 • liczba odbiorców będzie rosła po projekcie bezpłatny dostęp do materiałów cyfrowych (opowiadania, audiobooki).

Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy współtworzyli nasz projekt: naszym wolontariuszom, prelegentom, przewodnikom, animatorom, warsztatowcom, ilustratorom, pisarzom, członkom naszego stowarzyszenia oraz współpracownikom instytucjonalnym oraz medialnym. Dziękujemy również pracownikom Urzędu Marszałkowskiego oraz Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. za pomoc przy realizacji projektu.

Projekt „Drzewiej – Pamięć Szczecińskich Drzew 2.0” realizowany był w ramach Programu Społecznik, który został zainicjowany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Linki:

 1. Cyfrowy zbiór opowiadań „Drzewiej – Pamięć Szczecińskich Drzew 2.0”
 2. Playlista na kanale Stowarzyszenia Chowaniec ze słuchowiskami, nagranymi na podstawie zbioru opowiadań „Drzewiej – Pamięć Szczecińskich Drzew 2.0”
 3. Fotorelacja ze spaceru Spacer wśród parków i zieleńców z Michałem Rembasem
 4. Fotorelacja ze spaceru Wczoraj, dziś i jutro – szczecińska zieleń oczami Marcina Chruślińskiego
 5. Fotorelacja z wydarzenia podsumowującego projekt