Opis projektu

Projekt był kontynuacją i syntezą dwóch odrębnych działań realizowanych wcześniej w przestrzeni Szczecina w latach 2019-2021: projektu „Graj Familio”, realizowanego przez Stowarzyszenie Chowaniec, a także inicjatywy „RozGRYFka”, realizowanej przez Książnicę Pomorską oraz Sklep Fenix.

Obie inicjatywy były odpowiedzią na duże zainteresowanie grami „bez prądu” (planszowymi oraz grami RPG) ze strony młodzieży oraz rodzin, z którymi spotykało się nasze stowarzyszenie podczas licznych inicjatyw. W coraz większej ilości publikacji edukacyjnych oraz społecznych, jak również podczas wielu inicjatyw (online i offline) adresowanych do dzieci, młodzieży, rodzin oraz seniorów pojawiają się gry „bez prądu”. Są one stawiane jako
przykład alternatywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu, twórczej integracji (m.in. dzieci i młodzieży czy rodzin), materiałów i elementów rozwijające kompetencje kluczowe społeczne oraz interpersonalne (szczególnie te, które ucierpiały w związku z przedłużającą się pandemią i izolacją).

Realizacja działań odbywała się z uwzględnieniem dostępności (asystent osoby niepełnosprawnej, napisy w materiałach wideo etc.).

Projekt składał się z:

 • 29.05.2022 r. – Spaceru śladami przedwojennych gier i zabaw z Michałem Rembasem.
  Podczas spaceru z jednym z najpopularniejszych przewodników po naszym mieście zobaczyć można było miejsca, w których niegdyś bawili się szczecinianie: kabarety, teatrzyki, kasyna. Były wśród nich zarówno eleganckie lokale, ale też i zwykłe, lecz popularne „mordownie”.
  Fotorelacja ze spaceru z przewodnikiem:
  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3213354792317080
 • 4-5.06.2022 r. – Dwudniowego wydarzenia „Graj Familio – RozGRYFka” (Dom Kultury 13 Muz).

Pierwszego dnia odbyły się turnieje gier planszowych z nagrodami (Draftozaur, Neuroshima Hex, Dominion). Równocześnie prowadzona była nauka malowania figurek, dostępna była bezpłatna wypożyczalnia gier planszowych (wraz ze wsparciem), warsztaty plastyczne DIY, prowadzone przez Katarzynę Ślusarczyk (Stowarzyszenie Chowaniec, Cukierkowa rękodzielnia) oraz można było poznać narracyjne gry wyobraźni – RPG (Mateusz Freidenberg, Grzegorz Wójcik – Stowarzyszenie Chowaniec).

Drugiego dnia odbyły się warsztaty gier podwórkowych (Marcel Mroczek – Stowarzyszenie Chowaniec), bezpłatna wypożyczalnia gier planszowych (wraz ze wsparciem), konkurs z nagrodami, sesje RPG (Mateusz Freidenberg, Grzegorz Wójcik – Stowarzyszenie Chowaniec) oraz prelekcje:

 • Michał Rembas – Szczecińska rozrywka czasów PRL-u – afery, skandale, ciekawostki,
 • Dominika Wyrwa – Gry bez prądu a psychologia,
 • Adrian Kopp (Stowarzyszenie Chowaniec) – Edukacyjna strona gier bez prądu,
 • Mateusz Freidenberg (Stowarzyszenie Chowaniec) – RPG – jak zacząć?
 • Grzegorz Wójcik (Stowarzyszenie Chowaniec) – GRAmel Books – różne oblicza RPG

Do tego pomocą służyło specjalne stanowisko informacyjne, w którym zasiadali członkowie Stowarzyszenia Chowaniec: Agnieszka Szydłowska, Weronika Witkowska oraz Maciej Szydłowski

Za organizację tego święta gier „bez prądu” odpowiadają Sklep Fenix oraz
Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Chowaniec, którzy, połączywszy siły, przygotowali bardzo bogaty program wydarzenia.

Fotorelacja z dwudniowego wydarzenia:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3220260141626545

Efekty projektu

Projekt pozwolił na rozwój osobisty, realizację pasji, otworzy możliwość kreatywnego i twórczego spędzania wolnego czasu oraz wpłynie na nawiązanie i rozwinięcie relacji pomiędzy szczecińskimi grupami i pasjonatami. Projekt przysłużył się również do promocji miasta i zwiększenia wiedzy o Szczecinie wśród jego mieszkańców, m.in. dzięki spacerom z przewodnikiem miejskim. Zrealizowanie projektu przyczyniło się do: promocji wspólnego (rodzinnego i międzypokoleniowego) spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności uczestników warsztatów, prelekcji i innych (współpracy, logicznego myślenia, umiejętności językowych oraz matematycznych, rozwoju kreatywności, improwizacji, samoświadomości oraz analizy) poprzez uczestnictwo członków społeczności lokalnych (w tym rodzin), zapewnienie atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wyrabianie nawyku korzystania z atrakcji konkurencyjnych dla spędzania wolnego czasu przed telewizorem, bądź w internecie. Istotne również było nawiązanie i pogłębienie współpracy pomiędzy szczecińskimi pasjonatami gier planszowych i RPG, grupami nieformalnymi związanymi z kulturą i popkulturą, instytucjami kulturalno-oświatowymi oraz mieszkańcami Szczecina z naciskiem na wspieranie i promowanie działalności wolontariackiej pasjonatów gier „bez prądu”, co pozwoli na kolejne tego typu działania, w tym wykorzystanie gier „bez prądu” w edukacji publicznej i prywatnej. Stowarzyszenie planuje również prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej oraz społecznej na podstawie efektów projektu.

Playlista z nagranymi prelekcjami na kanale Stowarzyszenia Chowaniec:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIgVw9bF02AEc0wZzvbFvPIFCR0U67med

Grupa docelowa

Grupą docelową zadania były szczecińskie rodziny – zarówno te jedno-, jak
i wielopokoleniowe, a także dzieci i młodzież w swoich własnych grupach rówieśniczych, a także osoby zajmujące się edukacją (publiczną i prywatną). W projekcie w bardzo dużym stopniu uczestniczyli mieszkańcy Szczecina (w tym seniorzy).

Liczba odbiorców

Liczba bezpośrednich odbiorców projektu szacowana jest na 325 osób (uczestnicy warsztatów, prelekcji, gamesroomu, spacerów etc.), pośrednich na 28000 (odbiorcy kampanii promującej gry „bez prądu”, w tym posty w mediach społecznościowych, fotorelacje etc.).

Projekt był realizowany przy wsparciu finansowym Miasta Szczecin w ramach Małej dotacji.