Pod hasłem gry „bez prądu” kryją się wszelkie planszówki, karcianki, erpegi i inne rodzaje gier, do których nie potrzebujemy tytułowego prądu. Coraz wyższa jakość gier przekłada się na rosnącą popularność tej formy spędzania wolnego czasu, co stanowi fantastyczną i kreatywną alternatywę dla spędzania czasu przed komputerem czy tabletem – i to niezależnie od wieku.

Gry planszowe, karciane oraz RPG, jak również ich elementy są coraz częściej wykorzystywane również w szkołach na każdym etapie edukacyjnym, w instytucjach kultury, jak i w pracy – czy to podczas szkoleń czy w trakcie spotkań integracyjnych. Odpowiednie wykorzystanie gier „bez prądu” pozwoli na atrakcyjną formę symultanicznego rozwoju kompetencji kluczowych, z naciskiem na porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje matematyczne oraz naukowo‑techniczne, kompetencje społeczne, a także świadomość i ekspresję kulturową. Granie w gry „bez prądu” może zachęcić do wzbogacania wiedzy i umiejętności poza procesem edukacyjnym oraz rozwija kreatywność, planowanie, umiejętność strategicznego i logicznego myślenia, jak również współpracy i kooperacji.

Podczas rozgrywek w większej grupie czy przy okazji jakiś zajęć warto ustalić i zasady planszówkowego savoir‑vivre’u, w którym będą m.in. zawarte informacje o zasadach zachowania przy stole z grami, szanowaniu innych graczy oraz elementów gier czy zdrowej rywalizacji pomiędzy uczestnikami.

Gry planszowe pomagają nawiązywać relacje międzyludzkie i rozwijać umiejętności społeczne. Mają dobry wpływ na współdziałanie i uczą przestrzegania założonych w grupie określonych reguł. Znakomicie wpływają na rozwijanie sprawności motorycznej, spostrzegawczości, refleksu, umiejętności planowania, wyobraźni i pamięci. No i nie ukrywajmy – jest to z reguły o wiele atrakcyjniejsza forma nauki czy spędzania swojego czasu przez uczniów, niż klasyczne uczenie się. Patrząc na zaangażowanie, entuzjazm i radość uczestników zajęć czy spotkań, w trakcie których wykorzystywano gry „bez prądu” – zdecydowanie warto zorganizować u siebie kącik z grami planszowymi. Czy to w domu, zakładzie pracy, instytucji kultury czy placówce edukacyjnej – gry „bez prądu” niosą ze sobą rozwój przyjemny i pożyteczny. I warto je wykorzystywać.

Kategorie: Aktualności