Projekt II Szczecińskie Spotkanie z Dreszczykiem, realizowany od października do grudnia 2020 w ramach programu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski” był kontynuacją działań podjętych przez Stowarzyszenie Chowaniec w 2019 r. Odbyło się wtedy dwudniowe wydarzenie, składające się m. in. z warsztatów, sesji RPG, prelekcji oraz spektaklu teatralnego. W związku z niesłabnącym zainteresowaniem grozą w szerokim pojęciu, także w regionalnym, postanowiono zorganizować projekt o takowej tematyce, skupionej wokół horroru i grozy polskiej, by Szczecinianie (i nie tylko) mogli rozwinąć swoje zainteresowania wyżej wymienioną tematyką i zapoznać się z przykładami alternatywnej formy spędzania wolnego czasu w klimatach „dreszczyku”. Ze względu na pandemię projekt został zrealizowany online.

Celami projektu były: rozwój osobisty uczestników, realizacja pasji, możliwość kreatywnego i twórczego spędzania wolnego czasu, zwiększenie wiedzy oraz zainteresowania odbiorców projektu Szczecinem oraz stworzenie możliwości socjalizowania się i walki z „samotnością cyfrową” w sytuacji przedłużającej się pandemii. Projekt przysłużył się budowaniu tożsamości lokalnej poprzez tematykę regionalną. 

Projekt składał się z następujących elementów:

  1. Trzech słuchowisk, inspirowanych opowiadaniami Stefana Grabińskiego, wyreżyserowanych przez Marcela Mroczka, w których udział wzięli: Weronika Witkowska, Adrian Kopp oraz Grzegorz Tyliszczak – https://www.youtube.com/playlist?list=PLIgVw9bF02AEKQWdHAzcskl7WadqaGGvM
  2. Trzech prelekcji poświęconych tytułowemu dreszczykowi (spotkanie z psycholożką Ewą Wilanowską pt. „Strachologia”, regionalistą Michałem Rembasem pt. „Podziemny Szczecin – fakt i mity” oraz pasjonatem literatury, Michałem Pleskaczem (Wydawnictwo Golem) pt. „Postać czarownicy w literaturze na podstawie twórczości Stanisława Przybyszewskiego”) – https://www.youtube.com/playlist?list=PLIgVw9bF02AEn1a6QWRW9eRwkjNfotweX
  3. Warsztatów DIY polegających na przygotowaniu „Eliksirów Sydonii”, przygotowanych przez Gabrielę Grytę (Gabrietta Handmade) – https://www.youtube.com/playlist?list=PLIgVw9bF02AFDEkzj8Mbifcg6aUGwqPbj
  4. Trzech sesji RPG online, prowadzonych przez Marka Kozłowskiego (Stowarzyszenie Chowaniec, Rzucaj Nie Gadaj), Macieja Szydłowskiego (Stowarzyszenie Chowaniec, Rzucaj Nie Gadaj) oraz Dawida ‘Szatana’ Ściesińskiego (Ucieczka z Arkham). Pierwszą sesję nagrano – https://www.youtube.com/playlist?list=PLIgVw9bF02AHX1j0OfOiEys9hDnTD37Kf
  5. Dwóch konkursów „Szczecin z Dreszczykiem literacko” oraz „Szczecin z Dreszczykiem graficznie”, efektem których był zbiór prac konkursowych

Projektowe cyferki:

  • Liczba prelekcji online: 3 (odbiorców na żywo: 367, odbiorców offline: 242), 
  • Ilość sesji RPG online: 3 (zaangażowanych: 14 osób, odbiorców: 134),
  • Dwuczęściowe warsztaty DIY: 141 odbiorców,
  • Liczba słuchowisk – 3 (łącznie 4 części): 263 odbiorców, 
  • Konkursy – graficzny i literacki – 35 nadesłanych prac. Liczba pobrań zbioru prac konkursowych: 149 ,

Liczba odbiorców całej kampanii promocyjnej na Facebooku: 21752 

Przy projekcie poza członkami, wolontariuszami i osobami nieformalnymi współpracowały m. in.: grupa Rzucaj Nie Gadaj, grupa Ucieczka z Arkham, Gabrietta Handmade, Szczeciński Klub Azji, Wydawnictwo Golem, grupa Fantastyka na luzie – książki, film, serial, nauczycielki ze szczecińskich szkół ponadpodstawowych oraz psychologowie czy regionaliści związani ze Szczecinem. 

Według przeprowadzonych ankiet ponad 95% osób uznało, że w czasie pandemii powinno być więcej działań online, adresowanych do wielbicieli fantastyki, jak np. prelekcje, warsztaty, sesje RPG online, a ponad 83% potwierdziło, że II Szczecińskie Spotkania z Dreszczykiem mogły się przyczynić rozwoju osobistego i rozwoju pasji uczestników projektu. Niemal 92% ankietowanych potwierdziło, że wirtualna forma spędzania wolnego czasu w postaci udziału w prelekcjach, warsztatach i sesjach online wpływa pozytywnie na integrację i aktywizację środowiska lokalnego, szczególnie w czasie COVID-u.