Stowarzyszenie Chowaniec 26 sierpnia 2023 roku wzięło udział w wydarzeniu „Słynne Marki – Otwieramy Aleję Wojska Polskiego!” na zaproszenie organizatorów – Miasta Szczecin, Żeglugi Szczecińskiej oraz Szczecińskiej Agencji Artystycznej. Wydarzenie odbyło się w
związku z rewitalizacją fragmentu Alei Wojska Polskiego, pomiędzy pl. Zwycięstwa a pl. Szarych Szeregów. Nowa aleja ma stać się miejscem przyjaznym mieszkańcom – pojawiły się szerokie chodniki, nowe nasadzenia (w tym całkiem nowa aleja platanów), Plac Zgody został oddany pieszym, a dopuszczalna prędkość na ulicy została zmniejszona.

Chowańce w ramach swojej obecności przygotowały:

  • grę miejską pt. „Coś się nie klei w Słynnej Alei”, skupiającą się na słynnych markach, znajdujących się na Alei Wojska Polskiego (m.in. Kino Pionier, Cukiernia Koch, MINIFOT, Pizzeria Piccolo, Galeria Sawka, Seamor czy Atelier Mody Sylwia Majdan). Zadania były różnorodne – wiedzowe, zręcznościowe czy pamięciowe. W grze miejskiej wzięło udział aż 18 drużyn!
  • namiot z atrakcjami (gry „bez prądu” – erpegowe, planszowe i paragrafowe, szczecińskie kolorowanki oraz Wielką Księgę Opowieści związaną z Aleją Wojska Polskiego). Przez cały
    dzień przez nasz namiot przewinęło się ponad 200 osób!

Stowarzyszenie Chowaniec podczas wydarzenie reprezentowali: Jagoda Sienicka, Agnieszka Szydłowska, Weronika Witkowska, Mateusz Freidenberg, Adrian Kopp, Marcel Mroczek oraz Maciej Szydłowski.

Kategorie: Aktualności